Zpracování dokumentace EIA, koncepce SEA (akreditace MŽP) 

                                Podniková ekologie | Školení, semináře, výukové programy      

Komplexní služby v oblasti životního prostředí 

Podniková ekologie

Služby v podnikové ekologii

Zajistíme pro Vás:

 -  služby v podnikové ekologii a činnosti související

  •     

Další činnosti

Další služby pro Vás:

- metodická pomoc v oblasti životního prostředí
Cenová nabídka

Individuální cenová nabídka

- Cenovou nabídku zpracujeme na základě rozsahu jednotlivých prací

Projektová činnost

                                                     Všechny projekty jsou zpracovány podle zadání klienta,                                                                                       vycházejí z jeho specifických provozních činností                                


AKREDITACE A CERTIFIKÁTY

Certifikát Podnikový ekolog

Akreditace školení MV ČR

Akreditace EIA MŽP

SPOLUPRÁCE S KLIENTY

       Spolupráce v oblasti ekologie podniku,  

     dotační tituly pro veřejnou správu, 

školení a výukové programy

PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU - ZADÁNÍ

        Projednáme záměr nebo zadání,        zpracujeme nabídku 

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

Podle požadavku připravíme objednávku, 

smlouvu o dílo

TERMÍNY

      Dokumenty předáme v určeném termínu


SERVIS A AKTUALIZACE

Ve stanovené době zajistíme aktualizaci 

NAŠE SLUŽBY PRO VÁS