O NÁS

Jsme konzultační a poradenská společnost s hlavním předmětem činnosti v oblasti:

    Technická a metodická pomoc výrobním podnikům, veřejné správě, právnickým a fyzickým osobám při naplňování povinností daných legislativou v oblasti životního prostředí.

Naše činnost je založena na více než dvacetiletých zkušenostech v oboru. 

Naším krédem je odbornost a komplexnost poskytovaných služeb 

při současném respektování individuálních potřeb a požadavků zákazníků.   • Činnost externího podnikového ekologa 
  • Metodická pomoc při kontrolách na úseku životního prostředí v podniku (příprava, průběh, výstupy)
  • Spolupráce při přípravě a realizaci staveb 
  • Vedení provozní evidence, příprava a podání hlášení do ISPOP
  • Školení, semináře, workshopy a výukové programy pro školy 
  • Povodňové a havarijní plány  
  • Dotační tituly pro veřejnou správu (SFŽP, Mze)
  • Zastupování při jednání na úřadech ve věcech státní správy na úseku životního prostředí