NAŠE SLUŽBY

▪ Komplexní environmentální poradenství pro výrobní podniky a veřejnou správu

▪ Posuzování vlivů na životní prostředí

▪ Odborná spolupráce při přípravě a realizaci vodohospodářských a krajinářských projektů

▪ Školení podnikové ekologie, protipovodňové ochrany a ochrany dřevin